Button Add Line Official Account Fastrelx Button Add Line Official Account Fastrelx

Tag Archives: พอตks

บุหรี่ไฟฟ้าks ทางเลือกใหม่ของคนอยากเลิกบุหรี่แบบเดิม

บุหรี่ไฟฟ้าks

นับตั้งแต่โรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุอันดับต้นมินต์ ของการเสียชีวิตของคนไทย ทำให้เกิดโครงการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่กันมากขึ้น ซึ่งนอกจากการทำให้ตัวผู้สูบมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดกันมากแล้ว ยังมีผลต่อคนที่อยู่ใกล้ด้วยที่มีโอกาสได้กลิ่นจากควันบุหรี่ อาจจะทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ ซึ่งถึงขั้นมีวันงดสูบบุหรี่โลก เพราะต่างเห็นว่า บุหรี่ทำให้เกิดโรคทั้งมะเร็งปอดหรืออาจจะก่อให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้  ทำให้มีการเชิญชวนให้ลด เลิกการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นการเอาภาพของปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไปติดไว้บนซองบุหรี่ เพื่อให้คนกลัวแล้วเลิกสูบ หรือแม้กระทั่ง ไม่ให้โชว์ในร้านสะดวกซื้อ พร้อมกับจำกัดคนซื้อตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปพร้อมทั้งมีการปรับราคาของบุหรี่ต่อซองสูงขึ้นด้วย เพื่อให้คนเลิกสูบ คนส่วนใหญ่บอกว่าการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่ายมินต์ การใช้ บุหรี่ไฟฟ้าks ดีกว่าจะหักดิบ ไม่สูบเลยก็ยากขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจล้วนมินต์ คนที่สูบบุหรี่บางคนสูบเพราะรู้สึกว่ามันคลายเครียด บางคนสูบเพราะไปปาร์ตี้บางคนสูบเสพติดสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่  หลายคนที่ทราบอันตรายของการสูบบุหรี่แล้วก็อยากเริ่มต้นที่จะเลิก บางคนยังเลิกไม่ได้ก็จะใช้วิธีการลดจำนวนการสูบในแต่ละวันลงมาทีละเล็กทีละน้อย บางคนก็ใช้วิธีเคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอมบ้าง แต่ก็มีไม่น้อยเลยที่เปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากัน ส่วนมากคนที่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเกิดจากกลุ่มคนที่ยังเสพติดสารนิโคติน ที่มีในบุหรี่ซึ่งในน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าก็นิโคตินเป็นส่วนประกอบอยู่ แต่จำนวนไม่มาก 3-5% เท่านั้น ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำยา ทำให้การเปลี่ยนจากสูบบุหรี่มาใช้ บุหรี่ไฟฟ้า จึงเป็นที่น่าสนใจของเหล่าสาวกที่ยังขาดนิโคตินไม่ได้  บุหรี่ไฟฟ้าks ช่วยคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้ไหม ?  หลายคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ แต่ยังรู้สึกถึงความอยากนิโคติน หลายคนใช้ลูกอมที่มีนิโคตินผสม แต่ดูเหมือนความสะดวกในการซื้อหาน่าจะยุ่งยาก จึงคิดว่า บุหรี่ไฟฟ้าksน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่เรียกว่า สะดวกมากกว่าทั้งการซื้อหา ราคาและการใช้งานตอนนี้ตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่มากขึ้นแหล่งใหญ่สุด คือ ประเทศจีน […]